Samen bidden

Engagementsgebed van onze pastorale eenheid.

Als leerling van Jezus, willen wij mensen ontmoeten langs de wegen van het leven. Moedig en creatief, met vertrouwen en in vreugde, willen we hen nabij zijn. We willen proberen oog en oor te hebben voor het levensverhaal van elke tochtgenoot. Samenwillen we zijn Woord spreken en het Levensbrood delen, met mildheid en barmhartigheid. Geloofwaardig en volhardend willen wij groeien tot één gemeenschap. Zo willen wij van harte een hoopvol teken van Gods Liefde zijn.