Samen bidden

Bij de start van het eerste vormsel weekend van dit jaar willen wij speciaal bidden voor al de jongeren die in de komende weken hun vormsel zullen ontvangen. 

 

Om zegen voor jonge mensen bidden wij U, God.

Maak ze sterk en scherpzinnig, bestand tegen leugens en schijnwaarden, tegen de giftige lucht die ze tegen wil en dank moeten inademen.

Beloof ze uw licht op hun wegen en de moed om ook in het donker hun weg te zoeken. Zegen ze met vriendschap en liefde en met kracht in uren van eenzaamheid.

Zegen ze met vreugde, zegen ze in hun tranen. Vul hun dagen met werk en rust, met ernst en spel. Roep ze tot vrijheid, roep ze tot dienst.

Bewaar ze zoals ze zijn op deze dag en maak ze hoopvol voor de dagen die komen. En wees Gij voor hen de stilste stem, de vriend zonder naam. Amen.

 

 

Engagementsgebed van onze pastorale eenheid.

Als leerling van Jezus, willen wij mensen ontmoeten langs de wegen van het leven. Moedig en creatief, met vertrouwen en in vreugde, willen we hen nabij zijn. We willen proberen oog en oor te hebben voor het levensverhaal van elke tochtgenoot. Samenwillen we zijn Woord spreken en het Levensbrood delen, met mildheid en barmhartigheid. Geloofwaardig en volhardend willen wij groeien tot één gemeenschap. Zo willen wij van harte een hoopvol teken van Gods Liefde zijn.