Vieringen

Doorheen de week komen christenen samen om de Heer en elkaar te ontmoeten in woord en brood.

In de gemeenschapskerk Sint-Petrus & Pauluskerk:
Iedere zaterdag om 17.30 uur en op de vooravond van de feestdagen die vallen op een weekdag om 17.30 uur. Elke eerste zaterdag van de maand is er een gemeenschapsviering met steeds een bepaald thema. Tijdens de gemeenschapsvieringen op de eerste zaterdag van de maanden september/december/maart/juni worden de overledenen van de voorbije 3 maanden herdacht.

In de buurtkerken

In de Sint-Henricuskerk:
Afwisselend op zondag om 9.00 uur met de sint-Martinuskerk.
Er is echter geen viering in de buurtkerken op de eerste zondag van de maand, want dan is er alleen de gemeenschapsviering in de Sint- Petrus & Pauluskerk om 17.30 uur op zaterdag. Het beurtsysteem wordt niet onderbroken door de gemeenschapsviering van de 1ste zondag.

Voor een overzicht van de vieringen voor de periode sept 22 tot Aswoensdag 2033: klik hier.


In de Sint-Martinuskerk:
Elke  dinsdagavond om 18.00 uur. Ook hier is er afwisselend met de Sint-Henricuskerk op zondag een viering om 9.00 uur. Maar dus ook niet tijdens het gemeenschapsweekend.

Wenst u intentie bij een viering voor een overledene, uit dank voor....(vb. genezing van ziekte), voor het slagen van studie's, t.e.v. een bepaalde heilige? Dan kan u deze aanvragen via het secretariaat. Zij helpen je graag verder. De kostprijs van zo een intentie bedraagt 15 euro en dient betaald te worden enkel via overschrijving op volgend rekeningnummer:

BE45 7340 4557 8689. Bij betaling steeds naam en datum vermelden. Dit is veel overzichtelijker voor het secretariaat.