Vieringen

Doorheen de week komen christenen samen om de Heer en elkaar te ontmoeten in woord en brood.

- Elke zaterdag om 17u30 in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke

- de 1e , 3e en 5e zondag van de maand om 9u in de Sint-Martinuskerk te Oekene

- de 2e en 4e zondag van de maand om 9u in de Sint-Henricuskerk op de Zilverberg.

Wenst u intentie bij een viering voor een overledene? Dan kan u deze aanvragen via het secretariaat. Zij helpen je graag verder. De kostprijs van zo een intentie bedraagt 15 euro en dient betaald te worden enkel via overschrijving op volgend rekeningnummer:

BE45 7340 4557 8689. Bij betaling steeds naam en datum vermelden. Dit is veel overzichtelijker voor het secretariaat.

Vieringen tijdens de Goede week

- Witte Donderdag 06/04 om 19u in de Sint-Henricuskerk op de Zilverberg.
- Goede Vrijdag 07/04 om 15u in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke.
- Goede Vrijdag 07/04 om 19u in de Sint-Martinuskerk te Oekene.
- Paaswake zaterdag 08/04 om 20u in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke (geen avondviering om 17u30).
- Paaszondag 09/04 om 9u in de Sint-Henricuskerk op de Zilverberg.

Feestdagen

- Hemelvaart van de Heer , donderdag 18/05 om 9u in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke.
- Maria Tenhemelopneming, dinsdag 15/08 om 9u in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke
- Vooravond Allerheiligen, dinsdag 31/10 om 18u in de Sint-Martinuskerk te Oekene.
- Allerheiligen, woensdag 01/11 om 9u in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke.
- Allerzielen, donderdag 02/11 om 18u in de Sint-Petrus-en- Pauluskerk te Rumbeke.
- Kerstavond, zondag 24/12 om 17u30 in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke (geen zondagsviering om 9u in de Sint-Henricuskerk op de Zilverberg).
- Kerstdag, maandag 25/12 om 9u in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke.