Huwelijk

Mensen, jong of oud, die wensen kerkelijk te huwen nemen persoonlijk contact op met het secretariaat om datum, uur en plaats (een van de drie parochiekerken) van de huwelijksviering af te spreken. Er worden praktische richtlijnen voor de kerkelijke huwelijksplechtigheid (afspraak met de priester/diaken, schikking van de kerk, viering, ...) meegegeven.

Van uit het Dekanaat Roeselare worden twee vormingsavonden georganiseerd voor aanstaande trouwers. Deze worden sterk aangeraden en zijn heel inspirerend voor de jong gehuwden.

Klik hier om het aanvraagformulier voor een huwelijk aan te vragen.

Klik hier om de huwelijksfolder te bekijken.