Eerste communie 2023

Uw dochter/zoon krijgt de kans om volgend jaar het sacrament van de eucharistie voor het eerst te ontvangen. De eerste communie wordt gevierd in de reguliere weekendvieringen (zaterdag/zondag.) Vier weekends zijn gepland tussen Pasen (9 april) en Pinksteren (28 mei), met uitzondering van de weekends waarin het Vormsel gevierd wordt. 
De kans om de eerste communie te vieren is een aanbod van de parochie (pastorale eenheid). Het komt de ouders toe een datum te kiezen wanneer ze met hun kind de eerste communie wensen te vieren. 

Begin september 2022 wordt via de pastorale eenheid een folder verspreid met de nodige gegevens zodat de ouders kunnen inschrijven om aan een viering deel te nemen. De verdere voorbereiding wordt hierin ook uitgelegd.

Het voorbereidingstraject kan starten met de advent 2022 (zondag 27/11/22 = 1e zondag van de advent). Daarom dient digitaal ingeschreven te worden tegen uiterlijk maandag 31 oktober 2022.

De vieringen waar de eerste communie kan ontvangen worden staan hieronder.

We kiezen ook voor de uren van de gewone weekendvieringen.

Zaterdag 15/4/23         17.30 u        Sint-Petrus & Pauluskerk, Rumbeke     
Zondag 16/4/23            9 u               Sint-Martinuskerk, Oekene             
Zaterdag 22/4/23          17.30 u       Sint-Petrus & Pauluskerk, Rumbeke     
Zondag 23/4/23             9 u             Sint-Henricuskerk, Zilverberg   

           

Zaterdag 13/5/23          17.30 u        Sint-Petrus & Pauluskerk, Rumbeke        
Zondag 14/5/23            9 u               Sint-Martinuskerk, Oekene
Zaterdag 20/5/23        17.30u         Sint-Petrus & Pauluskerk, Rumbeke
Zondag 21/05/23         9 u               Sint-Henricuskerk, Zilverberg               

                          

Gelieve de bijdrage van 10 euro over te schrijven op rekening:

P.E. H. Vincent – eerste communie- BE13 7340 4558 3339  (mededeling: naam communicant en school).

Wij wensen u verder nog een warme tijd van verbondenheid toe.

Zorg goed voor elkaar en voor de mensen om je heen.

 

Genegen groeten namens het team van de Pastorale Eenheid

Johan Loones, pastoor                                                  Stijn Hantson, diaken