Eerste communie 2023

Beste ouders,
Zoals elk jaar biedt onze pastorale eenheid in enkele weekendvieringen de kans om de
eerste communie te vieren. De ouders die dit wensen kunnen hun kind, vanaf 15 november,
via volgende link : https://forms.gle/G1g6gwtQ2xkBS4sx7
tegen uiterlijk 11 december, inschrijven.
De directie en de betrokken leerkrachten hebben reeds een voorkeurdatum vastgelegd:
Windekind en St.-Jozef – zaterdag 22 april om 17.30 uur in de St.-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke
Klim Beitem - zondag 23 april om 9.00 uur in de St.-Henricuskerk, Zilverberg
De Verrekijker - zaterdag 13 mei om17.30 uur in de St.-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke
De Ark - zondag 14 mei om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk, Oekene
De Vlieger - zaterdag 20 mei om 17.30 uur in de St.-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke
De Zilverberg - zondag 21 mei om 10.30 uur in de St.-Henricuskerk, Zilverberg
Ondanks de voorkeur van de scholen kunnen de ouders, die het wensen, hun kind voor een
andere viering inschrijven.
Ouders die tot de P.E. H. Vincent behoren en van wie hun kind geen les volgt in één van de
bovenvermelde scholen, kunnen hun kind voor één van de voorgestelde vieringen
inschrijven.
Gelieve de bijdrage van € 15 over te schrijven op de bankrekening van:
P.E. H. Vincent – eerste communie BE13 7340 4558 3339 met als mededeling:
naam en voornaam van de eerstecommunicant en de school.

Ontmoetingsavond ouders: op dinsdag 28/02/23 gaat een ontmoetingsavond door in de kerk van Rumbeke voor de ouders van de eerstecommunicanten. Praktische zaken zullen die avond meegedeeld worden en er is ruimte tot vraagstelling.

Eerste Communie 2024

Voor de data van de Eerste Communie 2024 verwijzen we u naar de rubriek "nieuws".