Vormsel 2023

Beste jongere,
Beste ouders en verantwoordelijken,


Zoals elk jaar wordt in onze Kerk de mogelijkheid geboden om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Christen zijn is een bewuste keuze, in deze tijd meer dan ooit...
Het is dan ook belangrijk dat deze keuze in alle vrijheid en met onderling overleg
gemaakt wordt.

Als je gekozen hebt om het Vormsel te ontvangen, vragen we om het inschrijvings-
formulier in te vullen uiterlijk tegen 23 november 2022.

Na ontvangst van alle inschrijvingen, sturen wij je digitaal een eerste opdracht.
Als je ingeschreven bent, verwachten we dat je dan ook aan deze voorbereidende
opdrachten deelneemt.
Alle vormselvieringen gaan  door in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke
in het weekend van 6 en 7 mei 2023:
Zaterdag 6 mei:

- 10.30 uur (St.-Jozefsschool en Windekind)
- 13.30 uur (Beitem)
- 15.30 uur (Oekene)
- 17.30 uur (Zilverberg)

Zondag 7 mei:

- 9.00 uur (De vlieger - Rumbeke)
- 11 uur (De verrekijker - Rumbeke)

De bijdrage van 35 euro (inclusief fotoreportage vormsel) mag overgeschreven worden op de rekening: P.E. H. Vincent - vormselwerking - BE81 7340 4558 1824 (vrije mededeling: naam van de vormeling en de school).
Later zal meegedeeld worden met hoeveel personen jullie in de viering aanwezig
kunnen zijn.
Genegen groeten
namens de catechistenploeg van de Pastorale Eenheid Heilige Vincent, Rumbeke

Vormsel 2024

Klik hier voor de vormseldata 2024. Verdere info volgt ten gepasten tijde.