Kerk & Leven

Voor wie interesse heeft in het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap in de Pastorale Eenheid H. Vincent en in de ruime kerkgemeenschap, is dit weekblad een uitstekende wegwijzer. In elk nummer is er nieuws en ook berichtgeving uit de drie lokale gemeenschappen.  Kerk en Leven verscheen vanaf begin 2023 in een opgefrist kleedje met ook inhoudelijke vernieuwingen. De redacties blijven u wekelijks vanop verschillende niveau's  inspireren, informeren en verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving. 

U kan zich abonneren door het overschrijven van 62 euro (jaar 2024) op rek.nr :
BE 22 7885 3081 3947 van drukkerij Halewijn, Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen.
Vrije mededeling: abo K&L - editie 1252. Wil duidelijk volledige naam en adres vermelden.


Personen en organisaties die een bericht of foto van een activiteit willen publiceren, bezorgen een uitgeschreven tekst en/of foto (in hoge resolutie en aparte bijlage) aan: teksten.parochieblad@gmail.com

Vermeld bij elk bericht uw naam en telefoonnummer (zo kan u gecontacteerd worden als er iets onduidelijk is).
De teksten dienen uiterlijk 14 dagen voor de publicatiedatum binnen te zijn.