Project Oekene – AZ-Delta Pad van Hoop 

Misschien heb je hier en daar al een paar flarden opgevangen over het ‘Pad van hoop’. Met Pinksteren, op de Open-kerken-dag was er een korte uiteenzetting over het project. Hier willen we er wat meer over kwijt aan de bevolking, onder meer via Kerk en Leven. Waarom? Wel, omdat we denken dat het een grote meerwaarde kan hebben, ook voor christenen. Over de vijf W’s - wie, wat, waar, waarom, wanneer - verneem je hieronder wat meer. 

Welk pad? 

Naast de Sint-Martinuskerk, links als je voor de kerk staat, ligt een stuk grasland met een pad erdoorheen, omringd door bomen, struiken en een stuk van de vroegere kerkhofmuur. Al tijdens de vorige legislatuur deed het stadsbestuur een bevraging naar wat er onder meer met de tuin naast de kerk in zou kunnen gebeuren. Tijdens het oprijzen van het ziekenhuis AZ-Delta rijpte een project waar die tuin heel goed zou kunnen bij aansluiten. 

Bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis ontstond er min of meer een nieuw stukje natuur. Er is nieuwe boom- en struikbeplanting, er zijn heuvels, waterpartijen, brugjes, … De moeite waar om eens te gaan bekijken. Zou de tuin naast de kerk niet in dat plaatje kunnen passen? Als er nu eens een pad aangelegd wordt tussen het ziekenhuis en die tuin. Zo kan die ‘tuin’ meteen een gemeenschappelijk karakter krijgen. 

Waarom dit pad? 

Dit is een tijd van veel onzekerheid en angst bij de mensen. Denk maar aan de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de algemene wereldvrede op veel plaatsen die bedreigd is, de economische onzekerheid, de zoektocht van veel mensen naar zingeving waar soms geen antwoord op komt… 

In een ziekenhuis worden mensen eveneens geconfronteerd met veel emoties van vreugde en verdriet die ze een plaats moeten kunnen geven. Misschien kan er nood zijn aan wat diepgang en zingeving, wat verpozen in de natuur, even stilvallen bij wat hen overkomt of gewoon even ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Even letterlijk uit de routine stappen op weg naar wat hoop voor de toekomst. 

We zien in het project een mogelijkheid om zowel de tuin bij de kerk als de nieuwe groenzone rond het AZ een meerwaarde te bieden. Zo komen we meteen tegemoet aan de eerdere vraag van het stadsbestuur. Met dit project willen we wat hoop bieden aan mensen, de hoop die broodnodig is om in dit leven samen op weg te kunnen blijven gaan door een wereld zo rijk aan verschillende levensopvattingen. 

Een Pad en een Tuin van Hoop, voor iedereen. 

Enerzijds is er het idee om langs een wandelpad van het AZ tot aan de tuin naast de kerk in enkele rustpunten wat diepgang aan te bieden. Concrete invulling daarvoor moet nog 

gezocht worden. Suggesties zijn altijd welkom. Alles staat open voor iedereen die zoekt naar wat bezinning, ongeacht ideologie, overtuiging of godsdienst. Het is de bedoeling om het pad van hoop, dat stuk natuur aan de mensen terug te geven. Het moet een project van verbinding worden, waarin iedereen zich kan vinden. In een tijd waar de roep naar samenhorigheid, verdraagzaamheid, samen-leven, in een soms verscheurde wereld groot is, wil het project van hoop een antwoord bieden, een oproep om te werken aan een diverse samenkeving. Meer dan ooit hebben we nood aan tekenen van hoop. Het moet een inclusief verhaal worden. Het wordt dus letterlijk en figuurlijk toegankelijk voor iedereen. 

“Een inclusieve maatschappij is een samenleving waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen, tegengestelde ideologieën, uit verschillende klassen of sociale groepen, zich ingesloten voelen. De ‘andere’, diegene die niet overeenkomt met de zelfdefiniëring, is in een inclusieve maatschappij niet iemand die enkel moet ‘getolereerd’ worden, maar iemand die men respecteert voor wie hij of zij is, iemand met wie we op een rationele manier van elkaar kunnen leren. Op die manier wil een inclusieve maatschappij iedereen respecteren in zijn of haar waardigheid.” (naar UGent) 

De tuin naast de kerk, anderzijds, moet een plaats worden van ontmoeting en rust. Er zou een kunstwerk kunnen worden geplaatst dat ‘de hoop ’ verbeeldt. Het geheel zal worden opgenomen in een kunst- en natuurproject van de stad, die op verschillende plaatsen hoogstaande kunstwerken wil plaatsen. Er kunnen banken komen voor rust en gesprek, om één te worden met de natuur, met anderen, met onszelf, met alles die ons overstijgt… Een tuin van hoop. Alle ‘paden’ liggen nog open. 

Waar en wanneer komt het pad? 

De stad is momenteel alles in kaart aan het brengen van wat er kan en niet kan. Samen met de verschillende partners zoekt men wandelwegen aan te leggen die voor iedereen toegankelijk zijn en passen in het actuele ecologische plaatje. Het is de bedoeling dat er met alle betrokkenen rekening wordt gehouden: AZ-Delta, Project Pitstop, het comité van de Gardeboefeesten, de bewoners, de stad, de werkgroep rond ‘pad van hoop’, etc… Het exacte traject is dus nog niet gekend. Alles hangt af van het plan van aanleg van het geheel. Het is de bedoeling dat het pad er zal zijn tegen de zomer van 2024. 

Een tuin en pad voor en van iedereen 

We koesteren de hier toepasselijke hoop dat alle mensen zich kunnen vinden in dit project, ongeacht de plaats waar je vandaan komt, de kleur die je hebt, je geaardheid, de geloofsovertuiging die je aanhangt of de ideologie waarvoor je staat. Dat brengt meteen met zich mee dat iedereen haar of zijn ideeën, bezorgdheden, voorkeuren kenbaar mag maken. Aarzel dan ook niet om te reageren. Alleen als het door de hele samenleving gedragen wordt, kan het echt een pad van hoop worden. 

Bekijk gerust eens de samenvatting op de website www.kerkinrumbeke.be 

Darky Seynaeve