Doopsel

Beste ouders,

We wensen jullie van harte proficiat met de geboorte van jullie kindje. Met de geboorte is jullie kindje binnengestapt in een verhaal van mensen, in jullie verhaal van liefde. Het is een wonder gebeuren en een grote opgave die nu jullie deel wordt: het wonder van een nieuw en ontvankelijk leven, de opgave om jullie kindje nabij te zijn en het te helpen opgroeien tot een gelukkige mens. Doorheen jullie verhaal van lief en leed, mag jullie kleine tochtgenoot meegroeien.Willen jullie je kindje laten dopen, dan hebben wij een doopfolder met wat meer duiding.
Voor het downloaden van de doopfolder, klik je hier.

Doopviering

De eerste christelijke gemeenschap waarin men thuis mag zijn, is het gezin en de eigen familie. Maar een gezin leeft verbonden met andere gezinnen en ook, als kinderen van God, met de grote kerkgemeenschap. Daarom hebben wij als pastorale eenheid gekozen om alle dopen gemeenschappelijk te laten verlopen. Door het verminderend aantal voorgangers is het niet meer haalbaar om elk weekend doopvieringen te laten doorgaan. De data voor 2022 met de weekends waarop een doop mogelijk is vind je hier.


De doopsels gebeuren gezamenlijk in één viering op:

  • De tweede zondag van de maand en de zaterdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand, en dit telkens om 14.30 uur in de St.-Petrus & Pauluskerk.


Op volgende twee zaterdagen (hieronder vermeld) wordt ook gedoopt in de gemeenschapsviering.
Tijdens deze eucharistieviering kunnen meerdere kindjes gedoopt worden.
1ste zaterdag van februari om 17u30 uur in de Sint-Petrus & Pauluskerk
1ste zaterdag van oktober om 17u30 uur in de Sint-Petrus & Pauluskerk

Een doopsel aanvragen

Je hoeft niet overhaast te werk te gaan. Neem drie maanden vooraf contact op met het secretariaat om de datum vast te leggen. Ofwel kan het doopaanvraagformulier hier downloaden, invullen, en ons terug bezorgen via mail of met de post.

Doopontmoeting

De agenda met de weekends waarin een doopviering mogelijk is, vind je hier. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en de doop.

Na de doopaanvraag krijgt u bezoek van de coördinator of een plaatsvervanger om meer informatie te geven en op een boeiende manier te praten over de betekenis van de doop.


Een doopsel kan ook gebeuren wanneer de geloofsgemeenschap samenkomt om eucharistie te vieren. Wanneer ouders zich betrokken voelen bij het vieren van eucharistie kunnen zij voor zo'n moment kiezen. Dit kan in een gewone weekendviering ofwel op bepaalde feestdagen zoals Lichtmis, Paaswake, Paasviering of Kerstviering, waarin dit ook heel zinvol kan zijn.

Voor de doopkalender en doopontmoetingen van 2022 klik je hier.