Doopsel

Beste ouders,

We wensen jullie van harte proficiat met de geboorte van jullie kindje. Met de geboorte is jullie kindje binnengestapt in een verhaal van mensen, in jullie verhaal van liefde. Het is een wonder gebeuren en een grote opgave die nu jullie deel wordt: het wonder van een nieuw en ontvankelijk leven, de opgave om jullie kindje nabij te zijn en het te helpen opgroeien tot een gelukkige mens. Doorheen jullie verhaal van lief en leed, mag jullie kleine tochtgenoot meegroeien.


Doopviering

De eerste christelijke gemeenschap waarin men thuis mag zijn, is het gezin en de eigen familie. En een gezin leeft verbonden met andere gezinnen en ook, als kinderen van God, met de grote kerkgemeenschap. Door het verminderend aantal voorgangers is het niet meer haalbaar om elk weekend doopvieringen te laten doorgaan.

Een doopsel aanvragen

Je hoeft niet overhaast te werk te gaan. Neem drie maanden vooraf contact op met het secretariaat om een datum te kiezen. Wij raden aan een drietal data en uren in volgorde van voorkeur te kiezen. Er kunnen zich nl. snel wijzigingen voordoen op de doopkalender.  Het doopaanvraagformulier kan je hier downloaden, invullen, en ons terug bezorgen via mail of met de post.

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en de doop.

Na de doopaanvraag krijgt u van uit het secretariaat een bevestiging en bezoek van de coördinator of een plaatsvervanger om meer informatie te geven en op een boeiende manier te praten over de betekenis van de doop.

Voor de dopen werken we binnen onze pastorale eenheid met een vaste doopkalender.
Die kan niet geraadpleegd worden op onze website wegens de voortdurende wijzigingen, we werken immers met individuele dopen. De meest recente ge-update doopkalender is echter op eenvoudige aanvraag te verkrijgen op het secretariaat (kerkinrumbeke@gmail.com).